Program artystyczny - Mali Gorzowiacy - Zespół Tańca Ludowego